Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων - Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας - Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης

 

kalli.jpg

Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις

Αμπελοκήπων

 

Είσοδος