Δημοσιεύσεις από: το Καλλιτεχνικό


Σχετικά με το Καλλιτεχνικό

Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων


180 αναγνώσεις

Ενημέρωση για τις κατατακτήριες εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2019

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ενημέρωση για τις κατατακτήριες εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2019

Αφού πραγματοποιηθούν οι μετεγγραφές από τα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια  – Καλλιτεχνικά Γενικά Λύκεια και εφόσον προκύψουν κενές θέσεις στις Β΄ και Γ΄ τάξεις Γυμνασίου και στις Α΄ και Β΄ τάξεις Λυκείου, τότε αυτές συμπληρώνονται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων.

ΧΡΟΝΟΣ: Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται εντός του τρίτου δεκαημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι γονείς των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής σε μία ή και δύο κατευθύνσεις οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Καλλιτεχνικό Σχολείο από την ημέρα της προκήρυξης των κενών θέσεων και μέχρι τρεις ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΝΑ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Η εξεταστέα ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων προέρχεται από τη διδαχθείσα ύλη του αμέσως προηγούμενου σχολικού έτους (2018-2019) στα μαθήματα καλλιτεχνικής κατεύθυνσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά παρακάτω:

Κατατακτήριες Β΄ Γυμνασίου Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών –> Β-ΓΥΜΝ-ΕΙΚ

Κατατακτήριες Β΄ Γυμνασίου Κατεύθυνση Θεάτρου – Κινηματογράφου –> Β-ΓΥΜΝ-ΘΕΚ

Κατατακτήριες Β΄ Γυμνασίου Κατεύθυνση Χορού –> Β-ΓΥΜΝ-ΧΟΡ

Κατατακτήριες Γ΄ Γυμνασίου Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών–> Γ-ΓΥΜΝ-ΕΙΚ

Κατατακτήριες Γ΄ Γυμνασίου Κατεύθυνση Θεάτρου – Κινηματογράφου –> Γ-ΓΥΜΝ-ΘΕΚ

Κατατακτήριες Γ΄ Γυμνασίου Κατεύθυνση Χορού –> Γ-ΓΥΜΝ-ΧΟΡ

Κατατακτήριες Α΄ Λυκείου Κατεύθυνση εικαστικών –> Α-ΛΥΚ-ΕΙΚ

Κατατακτήριες Α΄ Λυκείου Κατεύθυνση Θεάτρου-Κινηματογράφου –> Α-ΛΥΚ-ΘΕΚ

Κατατακτήριες Α΄ Λυκείου Κατεύθυνση Χορού –> Α-ΛΥΚ-ΧΟΡ

Κατατακτήριες Β΄ Λυκείου Κατεύθυνση Εικαστικών –> Β-ΛΥΚ-ΕΙΚ

Κατατακτήριες Β΄ Λυκείου Κατεύθυνση Θεάτρου-Κινηματογράφου –> Β-ΛΥΚ-ΘΕΚ

Κατατακτήριες Β΄ Λυκείου Κατεύθυνση Χορού –> Β-ΛΥΚ-ΧΟΡ


82 αναγνώσεις

Ημέρες λειτουργίας του σχολείου κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών

Το καλοκαίρι το σχολείο (Πανταζοπούλου 12Α Αμπελόκηποι) θα είναι ανοικτό για το κοινό κάθε Τετάρτη από τις 8:30 έως τις 14:00.

Επιπλέον, οι απόφοιτοι μπορούν να προσέρχονται για την ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού τους δελτίου την Τρίτη 9-7-2019 καθώς και τη Δευτέρα 15-7-2019 με την υποστήριξη του εντεταλμένου εκπαιδευτικού για το χειρισμό της ηλεκτρονικής εφαρμογής του μηχανογραφικού δελτίου.

Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι


954 αναγνώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019

Αριθμός  των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του Καλλιτεχνικού Γ/σίου – Λ.Τ. Αμπελοκήπων κατά το σχολικό έτος 2019-2020

Με την απόφαση αρ. πρωτ. 12756/3-6-2019 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας  καθορίζεται ο αριθμός των  μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του Καλλιτεχνικού Γ/σίου – Λ.Τ. Αμπελοκήπων κατά το σχολικό έτος 2019-2020 σε πενήντα ένα (51), οι οποίοι θα επιμεριστούν σε τρία (3) τμήματα κατευθύνσεων (εικαστικών, θεάτρου/κινηματογράφου, χορού) με δεκαεπτά (17) μαθητές/τριες ανά κατεύθυνση.

Αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων Ιουνίου 2019 και οδηγίες για τις εγγραφές

Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο – Λυκειακές τάξεις Αμπελοκήπων «Δημήτρης Χορν» ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων για φοίτηση στην Α΄ τάξη Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2019-2020 και για τις τρεις καλλιτεχνικές κατευθύνσεις (κλικ εδώ)

Σημειώνεται ότι:
Εισάγονται οι μαθητές/τριες που έχουν καταταχθεί σε κάθε μια από τις 17 πρώτες θέσεις κάθε κατεύθυνσης.
Δημοσιεύονται οι αριθμοί πρωτοκόλλου για τους/τις εισακτέους/ες, καθώς και για τους/τις επιλαχόντες/ούσες  ανά κατεύθυνση.
Επιτυχόντες/ούσες θεωρούνται όσοι/ες έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση ανά θέμα για κάθε κατεύθυνση.

Η βαθμολογική βάση ανά θέμα για την κάθε κατεύθυνση είναι η εξής:
• Εικαστικών: Θέμα 1ο=40, Θέμα 2ο=10
• Θεάτρου-Κινηματογράφου: Θέμα 1ο=20, Θέμα 2ο=10, Θέμα 3ο=20
• Χορού: Θέμα 1ο=40, Θέμα 2ο=10.

Οι μαθητές/τριες που επιτυγχάνουν σε δύο κατευθύνσεις εγγράφονται στην κατεύθυνση που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία (ΦΕΚ 1375/Β/24-4-2018).
Οι γονείς/κηδεμόνες των επιτυχόντων μαθητών που για οποιονδήποτε λόγο θα επιλέξουν να μην εγγραφούν στο Καλλιτεχνικό θα πρέπει να καταθέσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση (κλικ εδώ) στο σχολείο την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019, ως ώρα 14:00, ώστε να ειδοποιηθούν έγκαιρα οι επιλαχόντες.
Οι εγγραφές θα γίνουν από τις 2 – 6 Σεπτεμβρίου 2019. Σε αυτό το διάστημα οι γονείς των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ Τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου καλούνται να προσέλθουν στο Καλλιτεχνικό σχολείο, για να παραλάβουν το υπηρεσιακό σημείωμα μετεγγραφής και να διεκπεραιώσουν τη διαδικασία για την εγγραφή των παιδιών τους.

 


267 αναγνώσεις

Ανανεωμένο – Διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2019

Για τη διευκόλυνσή τους, οι μαθητές μπορούν να προσέρχονται στο Σχολείο (Γυμνάσιο-Αμπελόκηποι):

Τρίτη 25/6/2019 και ώρες 9.00 – 13.00

Τετάρτη 26/6/2019 και ώρες 12.00 – 14.00

Πέμπτη 27/6/2019 και ώρες 9.00 – 13.00

Παρασκευή 28/6/2019 και ώρες 9.00 – 13.00

———————————————————————————————————————————————————–

Εγκύκλιος Μηχανογραφικών ΓΕΛ 2019

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2019 ξεκινούν από την Παρασκευή 21-6-2019 και ολοκληρώνονται την Δευτέρα 15-7-2019.

Πιο συγκεκριμένα οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. θα απευθυνθούν στο Λύκειό τους από την Παρασκευή 21 Ιουνίου και μετά για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να μελετούν το Μ.Δ. και σε πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση).

Μετά την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ, και σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί, όλοι οι υποψήφιοι στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα πρέπει να κλειδώσουν το τελικό τους μηχανογραφικό (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) ως και την Δευτέρα 15-7-2019. Μετά την οριστικοποίηση, το μηχανογραφικό καταχωρίζεται στη βάση του Υπουργείου Παιδείας και καμία τροποποίηση από τους υποψηφίους δεν είναι πλέον δυνατή, χωρίς τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας. Προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. Μηχανογραφικό δελτίο μπορούν να υποβάλουν:

– όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ του 2019, και εφόσον κατέχουν ή αποκτούν απολυτήριο (οι υποψήφιοι ΓΕΛ) και απολυτήριο και πτυχίο (οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ).

– όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2017 ή 2018, διεκδικώντας φέτος το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση. Όσοι απόφοιτοι είναι υποψήφιοι για το 10%, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά σε ειδικό μάθημα ή στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ, αλλά συνυπολογίζονται τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση.

Β. Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα απευθύνονται στα Λύκειά τους.

Γ. Εφιστάται η προσοχή σε όλους τους υποψηφίους για την εμπρόθεσμη υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου, γιατί αλλιώς θα αποκλειστούν από την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για φέτος.

Δ. Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι που παραπέμπονται στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καταθέτουν μηχανογραφικό με τις προτιμήσεις τους, μαζί με τους υποψηφίους (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) της τακτικής εξεταστικής περιόδου, δηλαδή την ίδια περίοδο 21 Ιουνίου με 15 Ιουλίου 2019.

Ε. Με την ευκαιρία υπενθυμίζεται ότι ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (αγωνίσματα) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) έχει οριστεί το διάστημα από την Τρίτη 18-6-2019 μέχρι και την Παρασκευή 28-6-2019.


205 αναγνώσεις