Δημοσιεύσεις στην κατηγορία: Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις του σχολείου


10 αναγνώσεις 33 αναγνώσεις

Αξιολόγηση προσφορών για την εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κέρκυρα

Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών επέλεξε το πρακτορείο γενικού τουρισμού MAZI TRAVEL & EVENTS LTD. για την εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ΄ Γυμνασίου στην Κέρκυρα, διότι έκρινε ότι η προσφορά του καλύπτει τους όρους της προκήρυξης και είναι η οικονομικά συμφερότερη.


88 αναγνώσεις 64 αναγνώσεις

Αξιολόγηση προσφορών για εκδρομή στην Κρήτη

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για την εκδρομή στην Κρήτη κήρυξε τη διαδικασία επιλογής πρακτορείου ως άγονη, διότι οι μαθητές δήλωσαν ότι δεν είναι σε θέση να καλύψουν τα προσφερόμενα κόστη.


158 αναγνώσεις

Επίδοση Ελέγχων Α” Τετραμήνου

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Σχολείου μας ότι η επίδοση των ελέγχων του α τετραμήνου του σχολικού έτους 2018-2019 θα γίνει την Παρασκευή  15 Φεβρουαρίου από τις 9:00 έως τις 15:00 στο γραφείο των καθηγητών: α. για τους μαθητές του Γυμνασίου στους Αμπελόκηπους και β. για τους μαθητές του Λυκείου στη Μενεμένη.

Όσοι γονείς δεν έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν την Παρασκευή μπορούν να παραλαμβάνουν τους ελέγχους από τη Γραμματεία του σχολείου (Αμπελόκηποι) οποιαδήποτε ημέρα κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου.