Δημοσιεύσεις την: 14 Ιανουαρίου 2019


166 αναγνώσεις

Ενημέρωση Γονέων & Κηδεμόνων την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019

Το Καλλιτεχνικό Σχολείο καλεί τους γονείς & κηδεμόνες των μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου σε ενημέρωση από τους διδάσκοντες,

την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου, στο κτίριο του Γυμνασίου, στους Αμπελόκηπους, στις 15:00 – 17:00.