Δημοσιεύσεις την: 25 Σεπτεμβρίου 2019


443 αναγνώσεις

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων 2019

Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο – Λυκειακές τάξεις Αμπελοκήπων «Δημήτρης Χορν» ανακοινώνει τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων του 2019. (<–κλικ)

Σημειώνεται ότι:
Δημοσιεύονται οι αριθμοί πρωτοκόλλου των αιτήσεων μόνο για τους/τις καταταχθέντες/είσες, καθώς και για τους/τις επιλαχόντες/ούσες ανά κατεύθυνση.
Επιτυχόντες/ούσες (δηλ. καταταχθέντες/είσες, καθώς και επιλαχόντες/ούσες) θεωρούνται όσοι/ες έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση ανά θέμα για κάθε κατεύθυνση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι γονείς/κηδεμόνες των εισακτέων μαθητών που για οποιονδήποτε λόγο θα επιλέξουν να μην εγγραφούν στο Καλλιτεχνικό σχολείο θα πρέπει να καταθέσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση (κλικ εδώ) στο σχολείο άμεσα, ώστε να ειδοποιηθούν έγκαιρα οι επιλαχόντες.
Για τις εγγραφές οι γονείς των επιτυχόντων μαθητών καλούνται να προσέλθουν άμεσα στο Καλλιτεχνικό σχολείο για να παραλάβουν το Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής και να διεκπεραιώσουν τη διαδικασία για την εγγραφή των παιδιών τους.
Σχετικά με τα αποτελέσματα (επίδειξη βαθμολογίας – αναβαθμολόγηση) ισχύει ό,τι αναγράφεται στο ΦΕΚ τ. Β΄ 1375/24.04.2018 και πιο συγκεκριμένα:
Για την επίδειξη βαθμολογίας – γραπτών δοκιμίων εξετασθέντων υποψηφίων εξετάσεων επιλογής για την Α΄ τάξη Γυμνασίου, καθώς και κατατακτηρίων εξετάσεων ισχύουν τα εξής:
Κατόπιν αιτήματος, που υποβάλλεται γραπτώς από τον κηδεμόνα εντός τριών (3) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων και πρωτοκολλείται από τη Διεύθυνση του σχολείου (δηλ. μέχρι και την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 14.00), είναι δυνατή η επίδειξη, και μόνο, των φυλλαδίων με τη βαθμολογία που έλαβε ο υποψήφιος κατά τη συμμετοχή του στη διαδικασία επιλογής καθώς και των γραπτών δοκιμίων, από τη συμμετοχή του στις κατατακτήριες εξετάσεις.
Δεν επιτρέπεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο απόσπαση στοιχείων ή εικόνας (φωτοτύπηση, αντιγραφή, σάρωση, φωτογράφηση κ.τ.λ.) μέρους του περιεχομένου ή του συνόλου των φυλλαδίων γραπτών δοκιμίων των εξετασθέντων.
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων επιλογής τόσο για την Α΄ τάξη Γυμνασίου όσο και των κατατακτηρίων εξετάσεων, οι οποίες διενεργήθηκαν από ειδική εξεταστική επιτροπή που συγκροτήθηκε γι’ αυτόν τον σκοπό, δεν επιδέχονται αναβαθμολόγησης ή επανεξέτασης ή άλλης δευτεροβάθμιας κρίσης.