468 αναγνώσεις

Επαναληπτικές Ενδοσχολικές Εξετάσεις Λυκείου


Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 και ώρα 09.00-11.00

Αρχαία Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ΄Λυκείου

Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ΄Λυκείου

Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών Γ΄Λυκείου

Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 και ώρα 11.00-13.00

ΒΑΚΕ Β΄ Λυκείου

Γερμανικά Γ΄ Λυκείου

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 και ώρα 09.00-11.00

Γαλλικά Β΄Λυκείου

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 και ώρα 11.00-13.00

Χημεία Β΄Λυκείου

Σχολιάστε....