79 αναγνώσεις

Προκήρυξη – Προθεσμίες για Αστυνομικές Σχολές


Ανακοίνωση ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Φ251/91462/Α5/31-05-2017 (ΑΔΑ:ΨΛΟ44653ΠΣ-ΤΤΖ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ

«ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σχετικά αρχεία:

  1. 2017_5_31 _Φ_251_91462_Α5_ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ_2017
  2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2017

«…Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στo Αστυνομικό Tμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την ώρα 15.00 της 15-06-2017.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται πρωτίστως στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα και δευτερευόντως στα τηλέφωνα 2131520774, 2131520327.…»

Σχολιάστε....