949 αναγνώσεις

Αριθμός εισακτέων μαθητών/τριών στην Α? τάξη του Καλλιτεχνικού Γ/σίου (Λ.Τ.) Αμπελοκήπων κατά το σχολικό έτος 2017-2018


Σύμφωνα με την απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας (αρ. πρ. 12860/16-5-2017) ο αριθμός μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν στην Α? τάξη του Καλλιτεχνικού Γ/σίου (Λ.Τ.) Αμπελοκήπων κατά το σχολικό έτος 2017-2018 καθορίζεται σε πενήντα ένα (51), οι οποίοι θα επιμεριστούν σε τρία (3) τμήματα κατευθύνσεων (εικαστικών, θεάτρου-κινηματογράφου, χορού) με δεκαεπτά (17) μαθητές/τριες ανά κατεύθυνση.

Σχολιάστε....