92 αναγνώσεις

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2017


  1. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ” αρίθμ. Φ251/109711/Α5/29-06-2017 (ΑΔΑ:6ΨΓΠ4653ΠΣ-45Π)  ΜΕ ΘΕΜΑ » Συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2017-2018″

κλικ εδώ –> 2017_6_29 _Φ_251_109711_Α5_ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ_2017

2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

κλικ εδώ –> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ ΩΤ7Χ465ΧΘ7-Μ21-1

 

Σχολιάστε....