757 αναγνώσεις

Κατατακτήριες Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2018


Κατατακτήριες Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ημερομηνία διεξαγωγής κατατακτήριων εξετάσεων : Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018, στις 9.00 π.μ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018.

Το Καλλιτεχνικό σχολείο μπορεί να δεχθεί τόσους μαθητές, όσοι αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Για κάθε μεταβολή θα γίνεται ανακοινοποίηση έως και τρεις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

                                             

Πίνακας θέσεων
Β Γυμνασίου Γ Γυμνασίου Α΄ Λυκείου Β΄Λυκείου Σύνολο

ανά

κατ/νση

Κατ/νση Εικαστικών 1 2 1 4
Κατ/νση Θεάτρου-Κινημ/φου 2 2 1 10 15
Κατ/νση Χορού 2 1 1 6 10
Σύνολο ανά τάξη 4 4 4 17 29

 

Υπενθυμίζουμε

Οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις υποβάλλονται από τον γονέα/κηδεμόνα  του ενδιαφερόμενου μαθητή αποκλειστικά στη Γραμματεία του σχολείου, Πανταζοπούλου 12 Α, Αμπελόκηποι, τηλ. 2310727341, καθημερινά 12:00 -14:00 από την ημέρα της προκήρυξης των κενών θέσεων και έως και τρεις μέρες πριν από τη διεξαγωγή των εξετάσεων, δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018.

Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος σε μια ή δυο κατευθύνσεις.

Σε περίπτωση που ένας μαθητής επιθυμεί να είναι υποψήφιος σε δύο κατευθύνσεις, τότε ο γονέας/κηδεμόνας  του υποβάλλει διαφορετική αίτηση για κάθε κατεύθυνση.

Παρακαλούμε για την άμεση, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας να επισκέπτεστε καθημερινά την ιστοσελίδα του σχολείου μας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την κατάθεση της αίτησης:

α. Ταυτότητα γονέα/κηδεμόνα που θα καταθέσει την αίτηση.

β. Πρόσφατη φωτογραφία υποψήφιου/ας, κατά προτίμηση έγχρωμη.

γ. Όσον αφορά την κατεύθυνση Χορού, οι γονείς/κηδεμόνες μαζί με την αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής πρέπει να προσκομίσoυν δύο Ιατρικές Βεβαιώσεις υγείας και καλής φυσικής/ορθοπεδικής κατάστασης από Παθολόγο/Παιδίατρο (1η)  και από Ορθοπεδικό γιατρό (2η), στις οποίες θα αναφέρεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών στην κατεύθυνση Χορού των Καλλιτεχνικών Σχολείων.

δ. Στην περίπτωση μαθητών/τριών με απαλλαγή από τις γραπτές εξετάσεις θα πρέπει οι γονείς/κηδεμόνες να προσκομίσουν Ιατρική Γνωμάτευση σε ισχύ, από το ΚΕΔΔΥ (Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών).

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΝΑ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Η ύλη των εξετάσεων μαθημάτων της καλλιτεχνικής κατεύθυνσης που επιθυμεί να παρακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος μαθητής περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω:

http://gym-kall-ampel.thess.sch.gr/wordpress2/?p=12503

Σχολιάστε....