97 αναγνώσεις

Αξιολόγηση προσφορών για εκδρομή στην Κρήτη


Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για την εκδρομή στην Κρήτη κήρυξε τη διαδικασία επιλογής πρακτορείου ως άγονη, διότι οι μαθητές δήλωσαν ότι δεν είναι σε θέση να καλύψουν τα προσφερόμενα κόστη.

Σχολιάστε....