133 αναγνώσεις

Αξιολόγηση προσφορών για τη διδακτική επίσκεψη στη Σκιάθο


Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών επέλεξε το πρακτορείο γενικού τουρισμού BYRON, διότι έκρινε ότι η προσφορά του καλύπτει τους όρους της προκήρυξης και είναι η οικονομικότερη.

Σχολιάστε....