78 αναγνώσεις

Αξιολόγηση προσφορών για την εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κέρκυρα


Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών επέλεξε το πρακτορείο γενικού τουρισμού MAZI TRAVEL & EVENTS LTD. για την εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ΄ Γυμνασίου στην Κέρκυρα, διότι έκρινε ότι η προσφορά του καλύπτει τους όρους της προκήρυξης και είναι η οικονομικά συμφερότερη.

Σχολιάστε....