103 αναγνώσεις

Αξιολόγηση προσφορών για τη διδακτική επίσκεψη στα Ιωάννινα


Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών επέλεξε το πρακτορείο γενικού τουρισμού MAZI TRAVEL, διότι έκρινε ότι η προσφορά του καλύπτει τους όρους της προκήρυξης και είναι η οικονομικότερη.

Σχολιάστε....