72 αναγνώσεις

Αξιολόγηση προσφορών για τη διδακτική επίσκεψη της Α Γυμνασίου στα Ιωάννινα (Μάιος 2019)


Αξιολόγηση προσφορών για τη διδακτική επίσκεψη της Α” Γυμνασίου στα Ιωάννινα (Μάιος 2019)

Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών επέλεξε το πρακτορείο γενικού τουρισμού FOCUS TRAVEL AGENCY, διότι έκρινε ότι η προσφορά του καλύπτει τους όρους της προκήρυξης και είναι η οικονομικότερη.

Σχολιάστε....