266 αναγνώσεις

Ενημέρωση για τις κατατακτήριες εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2019


Οι κατατακτήριες εξετάσεις στο Καλλιτεχνικό Σχολείο διενεργούνται κατά το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, όπως ορίζεται στις υπουργικές αποφάσεις σχετικά με τη λειτουργία των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων (ΥΑ αριθμ. 61178/Δ2/18-4-2018, Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1375/24.4.2018) και ΥΑ αριθμ. 58168/Δ2/13-4-2018, Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1365/20.04.2018).

Ο ακριβής αριθμός των κενών θέσεων ανά τάξη και καλλιτεχνική κατεύθυνση και η ημερομηνία των εξετάσεων θα ανακοινωθούν προσεχώς στην ιστοσελίδα του σχολείου, μετά την έκδοση απόφασης της ΔΔΕΔΘ.

Από την ημέρα προκήρυξης των κενών θέσεων θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στη γραμματεία του σχολείου (Πανταζοπούλου 12Α).

Παρακαλούμε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σχολείου ή τηλεφωνικά στον αριθμό 2310 727341.

Σχολιάστε....