602 αναγνώσεις

Κατατακτήριες Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 – Ανακοινοποίηση


Κατατακτήριες Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020

Με την αρ.πρ. 22245/9-9-2019 απόφαση της ΔΔΕΔΘ προκηρύσσονται οι παρακάτω κενές θέσεις του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου με Λ.Τ. Αμπελοκήπων για το σχολικό έτος 2020-2021.

Β Γυμνασίου Γ Γυμνασίου Α Λυκείου Β Λυκείου
Κατεύθυνση Θεάτρου – Κινηματογράφου

1

2

3

Κατεύθυνση Χορού

8

2

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών

1

1

2

Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του σχολικού έτους 2020-2021 (Γ΄ τάξη Γυμνασίου και Α΄, Β΄ τάξη Λυκείου).

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής οφείλουν να υποβάλουν μόνο ηλεκτρονικά αίτηση στο Καλλιτεχνικό Σχολείο κατά το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020, 2.00 μμ.

Η συμμετοχή των υποψηφίων μαθητών/τριών στην επιλογή φοίτησης σε Καλλιτεχνικό Σχολείο δεν στερεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις σε Μουσικά Σχολεία.

Σε περίπτωση που ένας μαθητής/τρια επιθυμεί να είναι υποψήφιος/α σε δύο κατευθύνσεις, τότε ο γονέας/κηδεμόνας του υποβάλλει δύο διαφορετικές αιτήσεις, μία για κάθε κατεύθυνση σε δύο διαφορετικά mail, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (π.χ. ιατρικές γνωματεύσεις).

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020-2021

Η κατάθεση των αιτήσεων και όλων των υπόλοιπων εγγράφων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

1) Κατεβάζετε και σώζετε το αρχείο WORD της αίτησης κάνοντας κλικ εδώ.

2) Συμπληρώνετε όλα τα ζητούμενα πεδία της αίτηση στο δικό σας αρχείο και σώζετε εκ νέου.

Προσοχή: Για τη σωστή συμπλήρωση της αίτησης από εσάς πρέπει να γνωρίζετε και να αναγράψετε σε αυτήν όλα τα στοιχεία που ζητούνται πριν από την αποστολή της στο σχολικό mail (που σας δίνεται παρακάτω), για να πρωτοκολληθεί.

3) Εκτυπώνετε τη συμπληρωμένη αίτηση και την υπογράφετε.

4) Σαρώνετε/σκανάρετε την υπογεγραμμένη αίτησή σας σε ένα μηχάνημα σάρωσης/πρίντερ.

5) Αποστέλλετε το αρχείο της αίτησης μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ. παρακάτω) μόνο σε αυτό το mail,: gymkallampel.exetaseis@gmail.com, το οποίο έχει οριστεί από το σχολείο ως mail όλης της σχετικής με τις κατατακτήριες εξετάσεις αλληλογραφίας.

Το σχολείο παραλαμβάνει την αίτησή σας με όλα τα επισυναπτόμενα έγγραφα, την ελέγχει και σας αποστέλλει τον αριθμό πρωτοκόλλου της.

Σημείωση: Αν η αίτησή σας είναι ελλιπής ως προς τα ζητούμενα στοιχεία ή και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, το σχολείο σάς ειδοποιεί σχετικά και εσείς πρέπει, αφού συμπληρώσετε ό,τι λείπει, να αποστείλετε εκ νέου αίτηση και δικαιολογητικά εντός προθεσμίας (μέχρι την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 και 14.00), ώστε να μπορέσετε να πάρετε αριθμό πρωτοκόλλου.

Απαραίτητα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά της αίτησης στο ίδιο mail:

Α. Για την κατεύθυνση Χορού, μαζί με την αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής πρέπει να επισυνάψετε σαρωμένες/σκαναρισμένες δύο (2) Ιατρικές Βεβαιώσεις υγείας και καλής φυσικής/ορθοπεδικής κατάστασης από Παθολόγο ή Παιδίατρο (1η)  και από Ορθοπεδικό γιατρό (2η), στις οποίες θα αναφέρεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών/τριών στην κατεύθυνση Χορού των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων.

Σημείωση: Σαρώνετε/σκανάρετε το πρωτότυπο των ιατρικών γνωματεύσεων.

Β. Στην περίπτωση μαθητών/τριών με απαλλαγή από τις γραπτές εξετάσεις θα πρέπει να επισυνάψετε στο ίδιο mail σαρωμένη/σκαναρισμένη Ιατρική Γνωμάτευση σε ισχύ, από το ΚΕΔΔΥ (Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών).

Σημείωση: Σαρώνετε/σκανάρετε το πρωτότυπο της Ιατρικής Γνωμάτευσης.

Σας παρακαλούμε, την ημέρα προσέλευσης για τις εξετάσεις κάθε υποψήφιος/α να προσκομίσει μια έγχρωμη φωτογραφία ταυτότητας.

Ως ημερομηνίες διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων ορίζονται η Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου και η Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής της εξέτασης των παιδιών για κάθε κατεύθυνση θα καθοριστούν εκ νέου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων (http://gymkallampel.mysch.gr/ και gymkallampelexams.blogspot.com).

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΝΑ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Η ύλη των εξετάσεων μαθημάτων της καλλιτεχνικής κατεύθυνσης που επιθυμεί να παρακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος μαθητής περιγράφεται αναλυτικά εδώ.

Παρακαλούμε για την άμεση, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας να επισκέπτεστε καθημερινά την ιστοσελίδα και το blog του σχολείου μας (http://gymkallampel.mysch.gr/ και gymkallampelexams.blogspot.com).

Γενικές πληροφορίες που αφορούν στις κατατακτήριες εξετάσεις μπορείτε να δείτε με κλικ εδώ (ΦΕΚ 1365/20-04-2018 και ΦΕΚ 1375/24-04-2018).

Για διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου -Λ.Τ. Αμπελοκήπων, Δευτέρα έως Παρασκευή, 09-14.00 (Τηλ. 2310 727341).

 

 

 

 

 

Σχολιάστε....