322 αναγνώσεις

Ανακοίνωση-Έναρξη Τηλεκπαίδευσης


Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί/-ές μαθητές/-τριες,

Η λειτουργία του Λυκείου συνεχίζεται μέσω προγράμματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης:

  1. Εφαρμόζεται το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων με το ίδιο ωράριο (http://gym-kall-ampel.thess.sch.gr/wordpress2/?p=13406).
  2. Κατά την ώρα έναρξης κάθε διδακτικής ώρας καταγράφονται οι απουσίες των μαθητών. Οι περιπτώσεις για τις οποίες δεν προσμετρώνται οι απουσίες προβλέπονται στο ΦΕΚ4810/31-10-2020. (https://www.e-nomothesia.gr/kat-ygeia/astheneies/koine-upourgike-apophase-dia-gp-oik-69543.html)
  3. Οδηγίες σύνδεσης: Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, ο/η μαθητής/-τρια συνδέεται στην εικονική τάξη webex του/της αντίστοιχου/-ης καθηγητή/-τριας (δηλ. αντιγράφει σε ένα πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο (π.χ. chrome, firefox, edge κτλ) την webex-διεύθυνση του/της καθηγητή/τριας).
  4. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε προβλήματα –αδυναμία πρόσβασης στην πλατφόρμα, στέλνετε μήνυμα στον/ην υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό του τμήματός σας
  5. Συνημμένα αποστέλλονται εκ νέου οι διευθύνσεις webex των καθηγητών.

 

Σας ευχόμαστε καλή δύναμη για τη συνέχεια

Από τη Διεύθυνση του Καλλιτεχνικού Σχολείου

Σχολιάστε....