154 αναγνώσεις

Ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων για την Ενισχυτική Διδασκαλία


Η Ενισχυτική Διδασκαλία αποτελεί ένα αυτοτελές πρόγραμμα διδασκαλίας, υποστηρικτικό των μαθητών/τριών του Γυμνασίουστα μαθήματα:Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Στην Ενισχυτική Διδασκαλία συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν στους ανωτέρω τομείς γνώσης, με συνέπεια την αδυναμία αποδοτικής συμμετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης ή μαθητές/τριες που επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα ανωτέρω μαθήματα.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η επανένταξη των μαθητών και των μαθητριών στη μαθησιακή διαδικασία, η βελτίωση της απόδοσής τους, ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση,η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, καθώς και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στη δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 4194/29-9-2020 η Ενισχυτική Διδασκαλία υλοποιείται σε Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.), που συγκροτούνται από ομάδες όμορων σχολικών μονάδων Γυμνασίου της ίδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.Σας γνωρίζουμε ακόμα ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α’ της με αρ. πρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543/31-10-2020 Κ.Υ.Α. (Β’ 4810) δίδεται η δυνατότητα διενέργειας της Ενισχυτικής Διδασκαλίας μέσω τηλεκπαίδευσης.

Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στα τμήματα μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί η επίδοσή τους στο αντίστοιχο μάθημα.

Το ημερήσιο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας καλύπτει 1-5 διδακτικές ώρες την ημέρα, μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Αν ενδιαφέρεστε το παιδί σας να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Ενισχυτικής διδασκαλίας για τη σχ. χρονιά 2020-2021, παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να στείλετε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική  διεύθυνση του σχολείου (gymkallampel@sch.gr) μέχρι την Τρίτη 24/11/2020, στις 2.00μ.μ. την αίτηση-δήλωση που ακολουθεί.

 

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε  το σχετικό ΦΕΚ εδώ.

Για συμπλήρωση της αίτησης-δήλωσης κατεβάστε το σχετικό έντυπο εδώ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχολιάστε....