706 αναγνώσεις

Συνοπτικά αποτελέσματα αυτοαξιολόγησης του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αμπελοκήπων για το σχολικό έτος 2009-2010


Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αμπελοκήπων (Κ.Γ.Α.) κατά τα τρία έτη λειτουργίας του, διενεργεί την ετήσια αυτοαξιολόγησή του (αρχική, διαμορφωτική και τελική), βασισμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες ανάγκες της σχολικής Μονάδας (Σ.Μ. προχώρησε σε εφαρμογή νέου τρόπου αυτοαξιολόγησης, μετά από ενδελεχή μελέτη των υφιστάμενων μεθόδων και εργαλείων.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

Σχολιάστε....