693 αναγνώσεις

Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στους τομείς του Θεάτρου?Κιν/φου, Κλασικού & Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία για το σχ. έτ. 2011-2012


Το Υπουργείο Παιδείας,  Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, εξειδικευμένου στους τομείς του Θεάτρου ? Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2011 – 2012»

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν από την Τρίτη 2 Αυγούστου 2011 έως και την Δευτέρα 22 Αυγούστου 2011.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα σχετικά έγγραφα είναι αναρτημένα εδώ.

Σχολιάστε....