461 αναγνώσεις

Εκλογές Ε” Ε.Λ.Μ.Ε.


Το Καλλιτεχνικό ενημερώνει ότι την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012 δεν θα γίνουν τα μαθήματα στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, λόγω των εκλογών της Ε” Ε.Λ.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Συνεπώς, οι μαθητές του Καλλιτεχνικού δεν θα έλθουν στο σχολείο την ημέρα αυτή.

Σχολιάστε....