689 αναγνώσεις

Ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων για το σχ. έτος 2014-2015 1


Η ύλη για τις κατατακτήριες εξετάσεις στη Β” και Γ΄τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και για την Α΄τάξη του Καλλιτεχνικού Γενικού Λυκείου είναι η ακόλουθη (σε κάποια μαθήματα  παραμένει η ίδια όπως και πέρυσι και σε κάποια μαθήματα έχει επικαιροποιηθεί):

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών

Κατεύθυνση Θεάτρου-Κινηματογράφου

Κατεύθυνση Χορού

(προτεινόμενη ενδυμασία)

Σημειώνεται ότι κατατακτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον προκύψουν κενές θέσεις σε κάποιες κατευθύνσεις των Β” και Γ” τάξεων του Γυμνασίου και στην Α” τάξη του Καλλιτεχνικού Γενικού Λυκείου (θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση το Σεπτέμβριο, σίγουρα θα υπάρξουν κενές θέσεις σε όλες τις κατευθύνσεις της Α” τάξης Λυκείου του σχ. έτους 2014-2015, λόγω επάρκειας χώρου). Από το σχολικό έτος 2012-2013 προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία κατατακτήριες εξετάσεις και για τις Λυκειακές τάξεις. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: «…Αφού πραγματοποιηθούν οι μετεγγραφές από τα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και εφόσον παραμένουν κενές θέσεις ?, συμπληρώνονται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων, που πραγματοποιούνται μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται από Επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων, που ορίζεται με Υπουργική Απόφαση, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων. Η σύνθεση των Επιτροπών Κατατακτήριων Εξετάσεων για κάθε Κατεύθυνση είναι αντίστοιχη με τη σύνθεση των Επιτροπών Επιλογής μαθητών. Η ύλη των εξετάσεων προέρχεται από την ύλη, που διδάχθηκε κατά το προηγούμενο σχολικό έτος στα Καλλιτεχνικά μαθήματα … της κατεύθυνσης που επιθυμεί να παρακολουθήσει. Η διδαχθείσα ύλη ανακοινώνεται από το Γυμνάσιο με τη λήξη του διδακτικού έτους. Με απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της έδρας του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου ορίζονται τα τυχόν κενά ? των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων, μετά τη λήξη των παραπεμπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων μαθητών μπορούν να υποβληθούν: Για το Γυμνάσιο, από την ημέρα της προκήρυξης των κενών θέσεων και μέχρι την προηγούμενη της διεξαγωγής των κατατακτήριων εξετάσεων. Για την Α΄τάξη Λυκείου, από τις 15 Ιουνίου. Επιτυχόντες είναι εκείνοι που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση σε κάθε ένα από εξεταζόμενα μαθήματα.…»


Σχολιάστε....

One thought on “Ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων για το σχ. έτος 2014-2015