271 αναγνώσεις

Απόφαση ανάθεσης τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στη Βουλή, 25-27/1/2015


Την Τετάρτη 17 – 12 – 2014 συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών η οποία συστήθηκε προκειμένου να επιλέξει το Πρακτορείο Γενικού Τουρισμού που θα αναλάβει να υλοποιήσει το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών του σχολείου μας στην Βουλή των Ελλήνων. Από την μελέτη του συνόλου των προσφορών που κατατέθηκαν στο σχολείο, η επιτροπή μετά από συζήτηση και σύγκριση, ομοφώνως επέλεξε το πρακτορείο γενικού τουρισμού ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ Ο.Ε. Το Πρακτορείο είχε την χαμηλότερη τιμή ανά μαθητή (76 ΕΥΡΩ) καλύπτοντας παράλληλα όλα τα αιτούμενα του σχολείου όπως αυτά αναγράφονταν στην προκήρυξη που αναρτήθηκε στη ΔΔΕΔΘ.

Το σχολείο ευχαριστεί όλα τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του και ελπίζει σε μια συνεργασία μαζί τους στο μέλλον.

Σχολιάστε....