5.353 αναγνώσεις

Νομοθεσία για Καλλιτεχνικά Σχολεία


 

 

 • [01-02-2018]   Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης –> ΥΑ 10645/ΓΔ4 ΦΕΚ Β΄ 120/23-01-2018

 

Παλαιότερες αναρτήσεις σχετικά με τη λειτουργία των Καλλιτεχνικών Σχολείων

 

 • [14-11-2016] Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου (ΦΕΚ Α΄ 211/11-11-2016) –> ΠΔ 126_2016 ΦΕΚ Α 211
 • [03-11-2016]  Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) ΓΕΛ 2016-2017 –> 17795mainFile
 • [15-10-2016] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Erasmus+, eTwinning κ.ά.) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 –> 16716mainFile
 • [07-10-2016] Επικαιροποίηση ενημέρωσης για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται –> allagew_gymnasio
 • [09-07-2016] Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α”, Β” και Γ” τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α”, Β” και Γ” τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου — > (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2107/07-07-2016) 
 • [09-07-2016] Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων
  • Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
  • Β. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ? ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  • Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΩΝ
  • Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  • ΣΤ. ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ
  • Ζ. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)–> (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1342/13-05-2016)
 • [09-07-2016] Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 67798/Δ2 (ΦΕΚ 1342 τ. Β΄, 13/5/2016) υπουργικής απόφασης με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» όπως συμπληρώθηκε και ισχύει –>  (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1744/15-06-2016)

Παλαιότερες αναρτήσεις