2.572 αναγνώσεις

Βασική νομοθεσία για εκπαιδευτικούς


 

 

Γενική νομοθεσία

Καθήκοντα και αρμοδιότητες

Διαθέσεις εκπαιδευτικών

Υπαλληλικός κώδικας (και άδειες εκπαιδευτικών)