3.544 αναγνώσεις

Διαχείριση


Διαχείριση δικτυακού τόπου (2015-σήμερα):  Ιωακείμ Γεωργούδας, Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ19
Δημιουργία & διαχείριση δικτυακού τόπου (2010-2015): Βαγγέλης Κολτσάκης, Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ0401
Διαχείριση προηγούμενου δικτυακού τόπου (2007-2010): Δημήτρης Ζάχος, Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ19