Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα από Δευτέρα 15-11-2021 & Ώρες Ενημέρωσης Γονέων/Κηδεμόνων

  • Το νέο 8ωρο εβδομαδιαίο πρόγραμμα που ισχύει από Δευτέρα 15-11-2021 εδώ
  • (Ανανεωμένο 15-Δεκ-2021) Ώρες επικοινωνίας γονέων εδώ
    • Σημείωση 1: Η επικοινωνία γονέων – εκπαιδευτικών γίνεται τηλεφωνικά. Αν απαιτείται φυσική παρουσία πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση με το Σχολείο και δήλωση του/της ενδιαφερόμενου/-νης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr

Σημείωση 2: Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα και οι ώρες ενημέρωσης γονέων/κηδεμόνων εμφανίζονται μόνιμα στην αριστερή πλευρική στήλη της αρχικής σελίδας του Σχολείου.