ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2022 (μαθητές ή απόφοιτοι)

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν σχετική Αίτηση-Δήλωση (Α-Δ). Συγκεκριμένα για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ του 2022, η Α-Δ θα υποβληθεί στο διάστημα από Τετάρτη 1-12-2021 ως και  Δευτέρα 13-12-2021.

Η παρούσα εγκύκλιος αφορά συγκεκριμένα:

–   τους μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις 2022

– τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2022.

Όλοι οι υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι, θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου 2022 με ένα ενιαίο σύστημα εισαγωγής, έτσι όπως προβλέπεται στις ισχύουσες διατάξεις.

Ως προθεσμία για την  υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης όλων των παραπάνω υποψηφίων  που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2022, ορίζεται το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 1-12-2021 ως και  Δευτέρα 13-12-2021.

Για πληρέστερη ενημέρωση επισυνάπτονται:

  1. η σχετική εγκύκλιος εδώ
  2. έντυπο Αίτησης-Δήλωσης ΓΕΛ εδώ
  3. οδηγίες συμπλήρωσης Α-Δ εδώ
  4. έντυπο Αίτησης-Δήλωσης για τα 3 Μουσικά Τμήματα εδώ 
  5. μουσικά – όργανα εδώ
  6. πίνακας πανελλαδικές εξετάσεις εδώ
  7. δελτίο τύπου ΥΠΑΙΘ εδώ