Εισαγωγικές Εξετάσεις 2023 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αριθμός των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου – Λ.Τ. Αμπελοκήπων κατά το σχολικό έτος 2023-2024

Με την απόφαση αρ. πρ. 11658/29-05-2023 του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας καθορίζεται ο αριθμός των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του Καλλιτεχνικού Γ/σίου – Λ.Τ. Αμπελοκήπων κατά το σχολικό έτος 2023-2024 σε πενήντα ένα (51), οι οποίοι θα επιμεριστούν σε τρία (3) τμήματα κατευθύνσεων (εικαστικών, θεάτρου/κινηματογράφου, χορού) με δεκαεπτά (17) μαθητές/τριες ανά κατεύθυνση.

Επιτυχόντες των εισαγωγικών εξετάσεων Ιουνίου 2023

Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο – Λυκειακές Τάξεις Αμπελοκήπων «Δημήτρης Χορν» ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων για φοίτηση στην Α΄ τάξη Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024 και για τις τρεις καλλιτεχνικές κατευθύνσεις 

Εικαστικά → ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Θέατρο-Κινηματογράφος → ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΑΤΡΟΥ

Χορός → ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ

Σημειώνεται ότι:

  • Δημοσιεύονται μόνο οι αριθμοί πρωτοκόλλου για όλους τους επιτυχόντες (εισακτέους και επιλαχόντες) ανά κατεύθυνση.
  • Εισάγονται οι μαθητές/τριες που έχουν καταταχθεί στις 17 πρώτες θέσεις κάθε κατεύθυνσης.

Εγγραφές

  • Οι γονείς/κηδεμόνες των επιτυχόντων μαθητών που για οποιονδήποτε λόγο θα επιλέξουν να μην εγγραφούν στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο – Λ.Τ. Αμπελοκήπων, παρακαλούνται να το δηλώσουν ηλεκτρονικά (gymkallampel@sch.gr) στο σχολείο μέχρι την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023, ώρα 12:30 μ.μ, ώστε να ειδοποιηθούν έγκαιρα οι επιλαχόντες/ούσες.
  • Οι εγγραφές των επιτυχόντων υποψηφίων στην Α΄ Γυμνασίου θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο 2023, οπότε οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να παραλάβουν το Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής και να προσκομίσουν συμπληρωμένο το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή.