Νωπογραφία για παιδιά.

Το σχολείο μας συμμετέχει σε πρόγραμμα που πραγματοποιεί η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών τμήμα εικαστικών τεχνών/ εργαστήριον νωπογραφίας και φορητών εικόνων με θέμα τη διδακτική της νωπογραφίας για παιδιά. Στις 28-29 Δεκεμβρίου εικαστικοί του σχολείου συμμετείχαν σε σεμινάριο που πραγματοποίησε η σχολή για την επιμόρφωση σχετικά με την ιστορία και τις τεχνικές της νωπογραφίας. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί ενδοσχολικά και θα ολοκληρωθεί τέλη Απριλίου με τη παραγωγή έργων νωπογραφίας.