Πρόγραμμα & Ώρες Γονέων

  •  Το 8ωρο εβδομαδιαίο πρόγραμμα που ισχύει από Τρίτη 01-03-2022 εδώ
  • Ώρες επικοινωνίας γονέων εδώ (τελευταία ενημέρωση 05-04-2022)
    • Σημείωση: Η επικοινωνία γονέων – εκπαιδευτικών γίνεται τηλεφωνικά είτε δια ζώσης (κατόπιν συνεννόησης με το Σχολείο).
    • Αν απαιτείται φυσική παρουσία πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση με το Σχολείο και δήλωση του/της ενδιαφερόμενου/-νης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr