Πρόγραμμα & Ώρες Γονέων

  • Το 8ωρο εβδομαδιαίο πρόγραμμα που ισχύει από Δευτέρα 15-11-2021 εδώ
  • (Ανανεωμένο 15-Δεκ-2021) Ώρες επικοινωνίας γονέων εδώ
    • Σημείωση: Η επικοινωνία γονέων – εκπαιδευτικών γίνεται τηλεφωνικά.
    • Αν απαιτείται φυσική παρουσία πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση με το Σχολείο και δήλωση του/της ενδιαφερόμενου/-νης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr