Διεύθυνση

  • Από το 2007 (Ίδρυση Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αμπελοκήπων) έως το 2011: Διευθύντρια: Αδαλόγλου Κυριακή, ΠΕ02, Φιλόλογος
  • Από το 2011 έως το 2015: Διευθυντής: Βαρβαρέσος Ευάγγελος, ΠΕ04.01, Φυσικός.
  • Από 1/7/2015 έως 30/7/2017: Διευθύντρια: Ράλλη Αθηνά, ΠΕ02, Φιλόλογος.
    • Υποδιευθύντρια: Τσερέπη Δήμητρα, ΠΕ11, Φυσικής Αγωγής (1/7/2015 έως 30/6/2016)
    • Υποδιευθύντρια: Νίκα Σοφία, ΠΕ07, Γερμανικής Φιλολογίας (10/2016 έως 30/6/2017)