Διεύθυνση

 • 2023-2024 Διευθύντρια: Μυστρίδου Γεωργία ΠΕ04.04, Βιολόγος
  • Υποδιευθύντρια: Περτσινίδου Μυρτώ ΠΕ08, Καλλιτεχνικών
  • Υποδιευθυντής: Γεωργολιός Χρήστος ΠΕ04.02, Χημικός
 • 1/8/2021 – σήμερα : Διευθυντής: Βαρούνας Κωνσταντίνος, ΠΕ11, Φυσικής Αγωγής.
  • Υποδιευθυντής Α: Γεωργολιός Χρήστος, ΠΕ04.02, Χημικός (2020 – σήμερα)
  • Υποδιευθυντής Β: Ρωμανάς Κωνσταντίνος, ΠΕ01, Θεολόγος (2021 – σήμερα)
 •  1/7/2015 – 30/7/2021: Διευθύντρια: Ράλλη Αθηνά, ΠΕ02, Φιλόλογος
  • Υποδιευθύντρια: Μυλωνά Αλεξάνδρα, ΠΕ02, Φιλόλογος (2018-2020)
  • Υποδιευθύντρια: Μήττα, Δήμητρα, ΠΕ02, Φιλόλογος (2017 – 2018)
  • Υποδιευθύντρια: Νίκα Σοφία, ΠΕ07, Γερμανικής Φιλολογίας (10/2016 έως 30/6/2017)
  • Υποδιευθύντρια: Τσερέπη Δήμητρα, ΠΕ11, Φυσικής Αγωγής (1/7/2015 έως 30/6/2016)
 • 2011 – 2015: Διευθυντής: Βαρβαρέσος Ευάγγελος, ΠΕ04.01, Φυσικός.
  • Υποδιευθυντής: Κολτσάκης Βαγγέλης, ΠΕ04.01, Φυσικός
 • 2007  (Ίδρυση Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αμπελοκήπων) – 2011: Διευθύντρια: Αδαλόγλου Κυριακή, ΠΕ02, Φιλόλογος