Εισαγωγικές Εξετάσεις 2017 – 2018

Υποβολή αιτήσεων για τις εισαγωγικές εξετάσεις 2017-2018, για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής για φοίτηση στην Α΄ τάξη Γυμνασίου

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η εγγραφή των μαθητών στην Α΄ τάξη των Γυμνασίων (Καλλιτεχνικών Σχολείων) γίνεται κατόπιν επιλογής, ανά κατεύθυνση.

Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις.

Η συμμετοχή μαθητή στις διαδικασίες επιλογής για φοίτηση στην Α΄ τάξη Καλλιτεχνικού Γυμνασίου δεν στερεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης για φοίτηση σε Μουσικό Σχολείο, σε Πρότυπο Σχολείο ή σε Πειραματικό Σχολείο.

Για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων και τον αριθμό των εισακτέων μαθητών που ορίζονται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης θα ενημερωθείτε με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Γενικές πληροφορίες που αφορούν στις εισαγωγικές εξετάσεις μπορείτε να δείτε με κλικ εδώ (Υπουργική Απόφαση Β’ 1342 με αρ. πρωτ. 67798/Δ2/21-04-2016 δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 1342 τ.Β΄, 13/5/2016  Ενότητα Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ) και με κλικ εδώ (Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 67798/Δ2 (ΦΕΚ 1342 τ. Β΄, 13/5/2016) υπουργικής απόφασης με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 1744 τ. Β’, 15/06/2016).

  • Για πληροφορίες που αφορούν μόνο τον τρόπο εξέτασης κλικ εδώ

Αν παρόλα αυτά έχετε ακόμα κάποιες απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του σχολείου (2310 727341).

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αιτήσεις κατατίθενται από τους γονείς/κηδεμόνες των υποψήφιων μαθητών από τη Δευτέρα 15 Μαΐου μέχρι την παραμονή διεξαγωγής των εξετάσεων.

Ημέρες και ώρες κατάθεσης αιτήσεων:

Από Δευτέρα έως Παρασκευή 12:00 ? 14:00

Τις ημέρες των Πανελλαδικών εξετάσεων

Τετάρτη 7/6, Παρασκευή 9/6, Δευτέρα  12/6, Τετάρτη 14/6, Παρασκευή 16/6, Δευτέρα 19/6

η κατάθεση αιτήσεων θα γίνεται στις 13:00-14:00, γιατί το σχολείο είναι εξεταστικό κέντρο.

Σας παρακαλούμε να τηρήσετε το πρόγραμμα κατάθεσης αιτήσεων.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017-2018

Η κατάθεση των αιτήσεων δεν γίνεται ηλεκτρονικά. Μπορείτε όμως να δείτε και να εκτυπώσετε την αίτηση κάνοντας κλικ εδώ. Για τη σωστή συμπλήρωση της αίτησης πρέπει να γνωρίζετε όλα τα στοιχεία που ζητά.

Προσοχή: την αίτηση θα την υπογράψετε στο σχολείο και όχι στο σπίτι.

Για αποφυγή καθυστερήσεων στη Γραμματεία του σχολείου, καλό θα ήταν να έχετε ήδη συμπληρώσει την αίτηση.

Προσκομίζετε την αίτηση στη Γραμματεία του Καλλιτεχνικού Σχολείου για έλεγχο, υπογραφή, ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης/λήψη αριθμού πρωτοκόλλου, κατάθεση και παραλαβή αντιγράφου.

  1. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την κατάθεση της αίτησης:

Α) Ταυτότητα γονέα/κηδεμόνα που θα καταθέσει την αίτηση.

Β) Φωτογραφία υποψήφιου/ας. Φέρνετε μία φωτογραφία για κάθε αίτηση που θα καταθέσετε.

Γ) Όσον αφορά την κατεύθυνση Χορού, οι γονείς/κηδεμόνες μαζί με την αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής πρέπει να προσκομίσετε Ιατρικές Βεβαιώσεις υγείας και καλής φυσικής/ορθοπεδικής κατάστασης από Παθολόγο/Παιδίατρο (1η)  και από Ορθοπεδικό γιατρό (2η) στις οποίες θα αναφέρεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών στην κατεύθυνση Χορού των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων.

Δ)   Στην περίπτωση μαθητών/τριών με απαλλαγή από τις γραπτές εξετάσεις θα πρέπει να προσκομίσετε Ιατρική Γνωμάτευση σε ισχύ, από το ΚΕΔΔΥ (Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών). Θα προσκομίσετε το πρωτότυπο και η γραμματεία θα κρατήσει  το έγγραφο σε φωτοτυπία.